1. Zamestnávateľ
 2. Banská Bystrica
 3. Mesto Banská Bystrica
Hodnotení
odporúča firmu Recenzie ()
Celkové hodnotenie zamestnávateľa

Mesto Banská Bystrica

Banská Bystrica, Československej armády 26

Pridajte recenziu, pomôžte ostatným nájsť dobrého zamestnávateľa

Všetky ( 0 ) Pozitívna ( 0 ) Neutrálna ( 0 ) Negatívna ( 0 )

Používateľ: Admin

Máte nejaké informácie o práci pre túto spoločnosť? Aká je atmosféra? Plat je dobrý? Existujú nejaké výhody? Aké sú pracovné podmienky? Vopred ďakujeme!
Zobraziť viac >
Bola recenzia užitočná? 0 0
Žiadny obsah. Táto firma nevyplnila kartu „O firme“.

Nábor vedený firmou:

Všetky (34) Aktuálne ( 10 ) Archívne ( 24 )

Učiteľ/ka materskej školy

Banská Bystrica
Platná do: 25.12.2023
plný úväzok
Povinnosti:
 • Požadovaný stupeň vzdelania: Úplné stredné odborné vzdelanie Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
 • predškolská a elementárna pedagogika
 • 75 Pedagogické vedy Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
 • predškolská a elementárna pedagogika
 • 75 Pedagogické vedy Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno Ďalšie požiadavkyKvalifikačné požiadavky:
 • úplné stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov
 • Zoznam požadovaných dokladov:
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • presnú adresu pre doručovanie písomností, e
 • mailovú adresu a telefonický kontakt,
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov. Bez súhlasu so spracovaním osobných údajov nebude možné prijať žiadosť kandidátov. Mesto Banská Bystrica si vyhradzuje právo neprizvať na osobné pohovory uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia v termíne požadované doklady. Informácia pre uchádzačov: Predpokladaný termín nástupu: dohodou Predpokladaný termín osobných pohovorov: január 2024 Forma osobných pohovorov: uchádzači, ktorí spĺňajú požadované kritériá a odovzdajú všetky požadované doklady k dátumu uzávierky, budú emailom pozvaní na osobné pohovory, najmenej 3 dni pred termínom konania. Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru je potrebné doručiť do 31.12.2023 osobne alebo poštou (rozhoduje dátum evidenčnej pečiatky MsÚ Banská Bystrica) na adresu: Kontaktná osoba: Darina Kamenská Telefón: 048/4330 217 e
 • mail: email
Zobraziť viac >>
Platná do: 25.12.2023

Rehabilitačný pracovník

Banská Bystrica
Platná do: 25.12.2023
plný úväzok
Povinnosti:
 • Požadovaný stupeň vzdelania: Stredné odborné vzdelanie
 • rehabilitačný pracovník
 • 53 Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno Osobnostné predpoklady: asertivita empatia komunikatívnosť ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť) Ďalšie požiadavkyKvalifikačné predpoklady ďalšie požiadavky: Vzdelanie:
 • Stredné odborné alebo nadstavbové vzdelanie v odbore rehabilitačný pracovník
 • VŠ vzdelanie I. alebo II. stupňa v odbore fyzioterapeut
 • Prax v odbore vítaná Zoznam požadovaných dokladov :
 • písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s uvedením presnej adresy na doručovanie
 • písomností, e
 • mailovej adresy a telefonického kontaktu,
 • profesijný životopis
 • súhlas so spracovaním osobných údajov (vzor súhlasu sa nachádza na webovej stránke Mesta Banská Bystrica www.banskabystrica.sk – zamestnanie v samospráve) Bez súhlasu so spracovaním osobných údajov nebude možné prijať žiadosť uchádzača Predpokladaný termín nástupu:1.1.2024 Termín uzávierky žiadostí uchádzačov o pracovnú pozíciu: 08.12.2023 Žiadosti je potrebné posielať na adresu: Mesto Banská Bystrica Oddelenie riadenia ľudských zdrojov Československej armády 26 974 01 Banská Bystrica Kontakt: e
 • mail: email telef.: 048/4330121
Zobraziť viac >>
Platná do: 25.12.2023

Referent oddelenia účtovnej evidencie

Banská Bystrica  
Platná do: 24.12.2023
plný úväzok
Platná do: 24.12.2023

Úseková opatrovateľka

Banská Bystrica
Platná do: 20.12.2023
plný úväzok
Povinnosti:
 • Požadovaný stupeň vzdelania: Úplné stredné odborné vzdelanie
 • praktická sestra
 • 53 Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
 • diplomovaná všeobecná sestra
 • 53 Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno Ďalšie požiadavkyKvalifikačné predpoklady a iné kritéria:
 • úplné stredné vzdelanie v odbore praktická/zdravotná sestra
 • vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra
 • vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ošetrovateľstvo
 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ošetrovateľstvo Zoznam požadovaných dokladov:
 • žiadosť o prijatie na uvedenú pozíciu,
 • štruktúrovaný životopis,
 • presnú adresu pre doručovanie písomností, e
 • mailovú adresu a telefonický kontakt,
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov, čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov (vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov sa nachádza na webovej stránke Mesta Banská Bystrica www.banskabystrica.sk – zamestnanie v samospráve). Bez súhlasu so spracovaním osobných údajov nebude možné prijať žiadosť kandidátov. Mesto Banská Bystrica si vyhradzuje právo neprizvať na osobné pohovory uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobných pohovorov budú uchádzači informovaní. Informácia pre uchádzačov: Predpokladaný termín nástupu: ihneď / prípadne dohodu Počet voľných pracovných miest: 1, Pracovisko: Zariadenie pre seniorov KOMUCE Krivánska 16
 • 26, Banská Bystrica. Forma osobných pohovorov: uchádzači, ktorí spĺňajú požadované kritériá a odovzdajú všetky požadované doklady k dátumu uzávierky, budú emailom pozvaní na osobné pohovory, najmenej 3 dni pred termínom konania. Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru je potrebné doručiť do 08.12.2023 osobne alebo poštou (rozhoduje dátum evidenčnej pečiatky MsÚ Banská Bystrica) na adresu: Mestský úrad Banská Bystrica Československej armády 26 974 01 Banská Bystrica Kontaktná osoba: Mgr. Denisa Lapšanská e
 • mail: email telef.: 048/4330121
Zobraziť viac >>
Platná do: 20.12.2023

Inšpektor Mestskej polície v Banskej Bystrici

Banská Bystrica
Platná do: 11.12.2023
plný úväzok
Povinnosti:
 • Požadovaný stupeň vzdelania: Úplné stredné odborné vzdelanie Úplné stredné všeobecné vzdelanie Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno Vodičské oprávnenie: Skupina B Ďalšie požiadavkyKvalifikačné predpoklady a iné kritéria:
 • minimálne úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie
 • vek najmenej 21 rokov
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • telesná spôsobilosť
 • duševná spôsobilosť
 • vodičský preukaz skupiny B Iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:
 • kurz odbornej spôsobilosti príslušníka mestskej polície v zmysle § 25 Zákona č. 564/1991 Zb. v znení neskorších predpisov výhodou, možnosť absolvovania po prijatí za príslušníka MsP
 • zbrojný preukaz skupiny C výhodou, možnosť získať po prijatí za príslušníka MsP
 • absolvovanie vstupnej lekárskej prehliadky
 • úspešné absolvovanie pracovného pohovoru s vedením MsP
 • znalosť slovenského jazyka slovom i písmom
 • znalosť cudzích jazykov výhodou Zoznam požadovaných dokladov:
 • žiadosť o prijatie na uvedenú pozíciu s uvedením presnej adresy pre doručovanie písomností, e
 • mailovú adresu a telefonický kontakt
 • podpísaný profesijný štruktúrovaný životopis
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov, čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 • súhlas so spracovaním osobných údajov (vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov sa nachádza na webovej stránke Mesta Banská Bystrica– zamestnanie v samospráve) Bez súhlasu so spracovaním osobných údajov nebude možné prijať žiadosť kandidátov. Mesto Banská Bystrica si vyhradzuje právo neprizvať na osobné pohovory uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobných pohovorov budú uchádzači informovaní. Predpokladaný termín nástupu: 02.01.2024/prípadne dohodou Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru je potrebné doručiť do 30.11.2023 osobne alebo poštou (rozhoduje dátum evidenčnej pečiatky MsÚ Banská Bystrica) na adresu: Mestský úrad Banská Bystrica Československej armády 26 974 01 Banská Bystrica Kontaktná osoba: Zlatica Drapčiaková e
 • mail: email telef.: 048/4330216
Zobraziť viac >>
Platná do: 11.12.2023

Sociálny pracovník odboru sociálnych vecí – oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti

Banská Bystrica  
Platná do: 08.12.2023
plný úväzok
Platná do: 08.12.2023

Koordinátor /ka pre participáciu a otvorené spravovanie

Banská Bystrica  
Platná do: 07.12.2023
plný úväzok
Platná do: 07.12.2023

Referent pre prípravu a implementáciu projektov

Banská Bystrica  
Platná do: 07.12.2023
plný úväzok
Platná do: 07.12.2023

Opatrovateľka

Banská Bystrica
Platná do: 06.12.2023
plný úväzok
Povinnosti:
 • Požadovaný stupeň vzdelania: Stredné odborné vzdelanie
 • opatrovateľka Úplné stredné odborné vzdelanie
 • starostlivosť o seniorov v sociálnych službách Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno Ďalšie požiadavky Kvalifikačné predpoklady a iné kritéria: V zmysle zákona č. 448/ 2008 Z.z. o sociálnych službách: • absolvovaný akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín alebo úplne stredné odborné vzdelanie získané v študijnom odbore so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Informácie pre kandidáta: Predpokladaný termín nástupu: 1.1.2024 / prípadne dohodou Pracovisko: Zariadenie pre seniorov Jeseň, Internátna 1869/10, 974 04 Banská Bystrica Platové zaradenie : v zmysle zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní vo verejnom záujme Termín uzávierky žiadostí uchádzačov o pracovnú pozíciu: 08.12.2023 Zoznam požadovaných dokladov:
 • žiadosť o prijatie na uvedenú pozíciu,
 • štruktúrovaný životopis,
 • presnú adresu pre doručovanie písomností, e
 • mailovú adresu a telefonický kontakt, Mesto Banská Bystrica Oddelenie riadenia ľudských zdrojov Československej armády 26 974 01 Banská Bystrica Kontaktná osoba: Mgr. Denisa Lapšanská, 048/4330121, e
 • mail: email
Zobraziť viac >>
Platná do: 06.12.2023

Kuchárka do materskej školy

Banská Bystrica  
Platná do: 03.12.2023
plný úväzok
709 EUR/mesiac
Platná do: 03.12.2023

Inšpektor Mestskej polície v Banskej Bystrici

Banská Bystrica  
Vypršala: 18.11.2023
plný úväzok
Archívne ponuky
Archívne ponuky

Referent- elektrotechnik oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí

Banská Bystrica  
Vypršala: 16.11.2023
plný úväzok
Archívne ponuky
Archívne ponuky

Referent v oblasti dopravy na oddelení údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí

Banská Bystrica  
Vypršala: 16.11.2023
plný úväzok
Archívne ponuky
Archívne ponuky

Riaditeľka školskej jedálne pri MŠ

Československej armády 26
Vypršala: 02.11.2023
pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 12

Archívne ponuky
Archívne ponuky

Opatrovateľ/ka v zariadení pre seniorov KOMUCE Krivánska

Banská Bystrica
Vypršala: 02.11.2023
pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 12

Archívne ponuky
Archívne ponuky

Pomocník v kuchyni v prevádzke ŠJ pri MŠ Karpatská

Banská Bystrica
Vypršala: 29.10.2023
pracovný pomer na neurčitý čas

Archívne ponuky
Archívne ponuky

Špecialista pre zeleň na odbore architekta mesta

Banská Bystrica
Vypršala: 25.10.2023
pracovný pomer na neurčitý čas

Archívne ponuky
Archívne ponuky

Upratovač/ka v zariadení sociálnych služieb

Banská Bystrica
Vypršala: 22.10.2023
pracovný pomer na neurčitý čas

Archívne ponuky
Archívne ponuky

Kuchár/ka

Banská Bystrica
Vypršala: 07.09.2023
pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 12

Archívne ponuky
Archívne ponuky

Referent na oddelenie investičnej výstavby

Banská Bystrica  
Vypršala: 25.08.2023
plný úväzok
Archívne ponuky
Archívne ponuky

Referent na odd. investičnej výstavby

Československej armády 26
Vypršala: 25.08.2023
pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 12

Archívne ponuky
Archívne ponuky

Opatrovateľ/ka

Banská Bystrica
Vypršala: 25.08.2023
pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 12

Archívne ponuky
Archívne ponuky

Úseková opatrovateľka OSV-SDS Zariadenie pre seniorov Jeseň

Banská Bystrica
Vypršala: 24.08.2023
pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 12

Archívne ponuky
Archívne ponuky

Špecialista pre zeleň na odbore architekta mesta

Banská Bystrica
Vypršala: 23.08.2023
pracovný pomer na neurčitý čas

Archívne ponuky
Archívne ponuky

Špecialista pre zeleň na Odbore architekta mesta

Banská Bystrica  
Vypršala: 23.08.2023
plný úväzok
Archívne ponuky
Archívne ponuky

Koordinátor opatrovateľsko-zdravotného úseku OSV-SDS

Banská Bystrica
Vypršala: 16.08.2023
pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 12

Archívne ponuky
Archívne ponuky

Opatrovateľ/ka v zariadení pre seniorov Jeseň

Banská Bystrica
Vypršala: 29.07.2023
pracovný pomer na určitú dobu
počet mesiacov: 12

Archívne ponuky
Archívne ponuky

Učiteľ/ka materskej školy

Banská Bystrica  
Vypršala: 22.06.2023
plný úväzok
Archívne ponuky
Archívne ponuky

Referent pre prípravu a implementáciu projektov

Banská Bystrica  
Vypršala: 02.06.2023
plný úväzok
Archívne ponuky
Archívne ponuky

Referent oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev

Banská Bystrica  
Vypršala: 28.04.2023
plný úväzok
Archívne ponuky
Archívne ponuky

Referent školského úradu, oddelenia školstva a mládeže

Banská Bystrica  
Vypršala: 22.04.2023
plný úväzok
1 200 EUR/mesiac
Archívne ponuky
Archívne ponuky

Právnik

Banská Bystrica  
Vypršala: 15.04.2023
plný úväzok
1 233 EUR/mesiac
Archívne ponuky
Archívne ponuky

Vedúci oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí

Banská Bystrica
Vypršala: 01.04.2023
plný úväzok
Archívne ponuky
Archívne ponuky

Rozpočtár a technický/stavebný dozor pre oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí

Banská Bystrica
Vypršala: 26.03.2023
plný úväzok
Archívne ponuky
Archívne ponuky