1. Zamestnávateľ
 2. Bratislava
 3. DSG Draexlmaier Automotive Slovakia s. r. o.
Hodnotení
odporúča firmu Recenzie ()
Celkové hodnotenie zamestnávateľa

DSG Draexlmaier Automotive Slovakia s. r. o.

Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, Hodonínska 25

Pridajte recenziu, pomôžte ostatným nájsť dobrého zamestnávateľa

Všetky ( 0 ) Pozitívna ( 0 ) Neutrálna ( 0 ) Negatívna ( 0 )

Používateľ: Admin

Máte nejaké informácie o práci pre túto spoločnosť? Aká je atmosféra? Plat je dobrý? Existujú nejaké výhody? Aké sú pracovné podmienky? Vopred ďakujeme!
Zobraziť viac >
Bola recenzia užitočná? 0 0
Žiadny obsah. Táto firma nevyplnila kartu „O firme“.

Nábor vedený firmou:

Všetky (12) Aktuálne ( 0 ) Archívne ( 12 )

Springer

Bratislava
Vypršala: 23.09.2023
plný úväzok
Povinnosti:
 • Požadovaný stupeň vzdelania: Stredné odborné vzdelanie Vyššie odborné vzdelanie Prax: aspoň 1 rokZnalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno Znalosť jazyka požaduje: ovládanie aspoň jedného z vybraných jazykov Cudzí jazyk: slovenský stredná
 • pokročilá B1 a B2 anglický elementárna A1 a A2 Počítačové zručnosti: Kancelárske balíky
 • Microsoft PowerPoint
 • elementárna Vodičské oprávnenie: Skupina B Všeobecné spôsobilosti: komunikácia (jednanie s ľuďmi) manuálna zručnosť Osobnostné predpoklady: komunikatívnosť pozornosť precíznosť (presnosť) spoľahlivosť Ďalšie požiadavkyPrednosť budú mať kandidáti s pracovnou skúsenosťou v spoločnosti DSG Draexlmaier. Prihlásením sa na výberové konanie organizované prevádzkovateľom DSG Draexlmaier Automotive Slovakia s.r.o. Hodonínska 25, 84103 Bratislava (ďalej len „prevádzkovateľ“)  budú Vaše osobné údaje spracúvané za účelom účasti na aktuálnom výberovom procese. Právnym základom pre takéto spracúvanie osobných údajov zo strany spoločných prevádzkovateľov je podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“)  zákonná povinnosť vyplývajúca zo Zákonníka práce podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR; a tak isto podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR  zmluvné a predzmluvné vzťahy. Spracúvanie osobných údajov trvá odo dňa začatia výberového konania a končí najneskôr 6 mesiacov odo dňa skončenia výberového konania. Ako dotknutá osoba máte právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu, zmenu, výmaz, a prenosnosť osobných údajov v prípade automatizovane spracúvaných osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a právo obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Kontakt na zodpovednú osobu je email Podmienky spracúvania osobných údajov uchádzačov zo strany spoločných prevádzkovateľa pre účely aktuálneho výberového procesu sa nachádzajú na recepcii na adrese sídla prevádzkovateľa Hodonínska 25, 84103 Bratislava
Zobraziť viac >>
1200 EUR
Archívne ponuky
Archívne ponuky

Line support

Bratislava
Vypršala: 18.09.2023
plný úväzok
Povinnosti:
 • Požadovaný stupeň vzdelania: Stredné odborné vzdelanie Vyššie odborné vzdelanie Prax: aspoň 1 rokZnalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno Znalosť jazyka požaduje: ovládanie všetkých definovaných jazykov Cudzí jazyk: anglický elementárna A1 a A2 srbský stredná
 • pokročilá B1 a B2 Počítačové zručnosti: Kancelárske balíky
 • Microsoft PowerPoint
 • elementárna Internet
 • pokročilá Vodičské oprávnenie: Skupina B Všeobecné spôsobilosti: komunikácia (jednanie s ľuďmi) manuálna zručnosť Osobnostné predpoklady: komunikatívnosť pozornosť precíznosť (presnosť) spoľahlivosť
Zobraziť viac >>
1200 EUR
Archívne ponuky
Archívne ponuky

Springer

Bratislava
Vypršala: 16.09.2023
plný úväzok
Povinnosti:
 • Požadovaný stupeň vzdelania: Stredné odborné vzdelanie Vyššie odborné vzdelanie Prax: aspoň 1 rokZnalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno Znalosť jazyka požaduje: ovládanie aspoň jedného z vybraných jazykov Cudzí jazyk: slovenský stredná
 • pokročilá B1 a B2 anglický elementárna A1 a A2 Počítačové zručnosti: Kancelárske balíky
 • Microsoft PowerPoint
 • elementárna Vodičské oprávnenie: Skupina B Všeobecné spôsobilosti: komunikácia (jednanie s ľuďmi) manuálna zručnosť Osobnostné predpoklady: komunikatívnosť pozornosť precíznosť (presnosť) spoľahlivosť Ďalšie požiadavkyPrihlásením sa na výberové konanie organizované prevádzkovateľom DSG Draexlmaier Automotive Slovakia s.r.o. Hodonínska 25, 84103 Bratislava (ďalej len „prevádzkovateľ“)  budú Vaše osobné údaje spracúvané za účelom účasti na aktuálnom výberovom procese. Právnym základom pre takéto spracúvanie osobných údajov zo strany spoločných prevádzkovateľov je podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“)  zákonná povinnosť vyplývajúca zo Zákonníka práce podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR; a tak isto podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR  zmluvné a predzmluvné vzťahy. Spracúvanie osobných údajov trvá odo dňa začatia výberového konania a končí najneskôr 6 mesiacov odo dňa skončenia výberového konania. Ako dotknutá osoba máte právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu, zmenu, výmaz, a prenosnosť osobných údajov v prípade automatizovane spracúvaných osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a právo obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Kontakt na zodpovednú osobu je email Podmienky spracúvania osobných údajov uchádzačov zo strany spoločných prevádzkovateľa pre účely aktuálneho výberového procesu sa nachádzajú na recepcii na adrese sídla prevádzkovateľa Hodonínska 25, 84103 Bratislava
Zobraziť viac >>
1200 EUR
Archívne ponuky
Archívne ponuky

Line support

Bratislava
Vypršala: 06.09.2023
plný úväzok
Povinnosti:
 • Požadovaný stupeň vzdelania: Stredné odborné vzdelanie Vyššie odborné vzdelanie Prax: aspoň 1 rokZnalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Nie Znalosť jazyka požaduje: ovládanie aspoň jedného z vybraných jazykov Cudzí jazyk: anglický stredná
 • pokročilá B1 a B2 nemecký elementárna A1 a A2 srbský stredná
 • pokročilá B1 a B2 Počítačové zručnosti: Kancelárske balíky
 • Microsoft Word
 • elementárna Kancelárske balíky
 • Microsoft Excel
 • elementárna Kancelárske balíky
 • Microsoft Outlook
 • pokročilá Kancelárske balíky
 • Microsoft Outlook
 • elementárna Vodičské oprávnenie: Skupina B Všeobecné spôsobilosti: komunikácia (jednanie s ľuďmi) manuálna zručnosť Osobnostné predpoklady: komunikatívnosť pozornosť precíznosť (presnosť) spoľahlivosť
Zobraziť viac >>
1100 EUR
Archívne ponuky
Archívne ponuky

Line Support Bratislava

Bratislava  
Vypršala: 19.05.2023
full-time
Archívne ponuky
Archívne ponuky

Line support

Nitra
Vypršala: 10.04.2023
plný úväzok
Povinnosti:
 • Požadovaný stupeň vzdelania: Úplné stredné odborné vzdelanie Nižšie stredné odborné vzdelanie Prax: aspoň 3 rokyZnalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno Cudzí jazyk: anglický stredná
 • pokročilá B1 a B2 Počítačové zručnosti: Kancelárske balíky
 • Microsoft Word
 • pokročilá Kancelárske balíky
 • Microsoft Outlook
 • pokročilá Kancelárske balíky
 • Microsoft Excel
 • pokročilá Kancelárske balíky
 • Microsoft PowerPoint
 • pokročilá Správa systémov
 • Microsoft Windows
 • pokročilá Vodičské oprávnenie: Skupina B Všeobecné spôsobilosti: analyzovanie a riešenie problémov digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) komunikácia (jednanie s ľuďmi) manuálna zručnosť samostatnosť Osobnostné predpoklady: analytické myslenie iniciatívnosť komunikatívnosť pozornosť precíznosť (presnosť)
Zobraziť viac >>
1200 EUR
Archívne ponuky
Archívne ponuky

Team Assistant

Vypršala: 05.04.2023
plný úväzok
Povinnosti:
 • Požadovaný stupeň vzdelania: Stredné odborné vzdelanie Úplné stredné všeobecné vzdelanie Vyššie odborné vzdelanie Prax: aspoň 1 rokZnalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Áno Cudzí jazyk: anglický stredná
 • pokročilá B1 a B2 srbský stredná
 • pokročilá B1 a B2 Počítačové zručnosti: Kancelárske balíky
 • Microsoft Excel
 • pokročilá Kancelárske balíky
 • Microsoft Outlook
 • pokročilá Kancelárske balíky
 • Microsoft Word
 • pokročilá Kancelárske balíky
 • Microsoft PowerPoint
 • pokročilá Vodičské oprávnenie: Skupina B Všeobecné spôsobilosti: vyjednávanie komunikácia (jednanie s ľuďmi) organizovanie a plánovanie práce pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Osobnostné predpoklady: praktické myslenie iniciatívnosť komunikatívnosť
Zobraziť viac >>
1300 EUR
Archívne ponuky
Archívne ponuky

Line Support Bratislava

Slovak Republic
Vypršala: 05.04.2023
full-time
Archívne ponuky
Archívne ponuky

Line support

Vypršala: 04.04.2023
plný úväzok
Povinnosti:
 • Požadovaný stupeň vzdelania: Základné vzdelanie Nižšie stredné odborné vzdelanie Stredné odborné vzdelanie Prax: aspoň 1 rokZnalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Nie Znalosť jazyka požaduje: ovládanie aspoň jedného z vybraných jazykov Cudzí jazyk: anglický stredná
 • pokročilá B1 a B2 nemecký elementárna A1 a A2 srbský stredná
 • pokročilá B1 a B2 Počítačové zručnosti: Kancelárske balíky
 • Microsoft Word
 • elementárna Kancelárske balíky
 • Microsoft Excel
 • elementárna Kancelárske balíky
 • Microsoft Outlook
 • pokročilá Kancelárske balíky
 • Microsoft Outlook
 • elementárna Vodičské oprávnenie: Skupina B Všeobecné spôsobilosti: komunikácia (jednanie s ľuďmi) manuálna zručnosť Osobnostné predpoklady: komunikatívnosť pozornosť precíznosť (presnosť) spoľahlivosť
Zobraziť viac >>
1100 EUR
Archívne ponuky
Archívne ponuky

Line Support

Devínska Nová Ves
Vypršala: 02.04.2023
plný úväzok
Od 1 200 EUR/mesiac
Archívne ponuky
Archívne ponuky

Line support

Vypršala: 12.03.2023
plný úväzok
Povinnosti:
 • Požadovaný stupeň vzdelania: Stredné odborné vzdelanie Vyššie odborné vzdelanie Prax: aspoň 1 rokZnalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Nie Znalosť jazyka požaduje: ovládanie aspoň jedného z vybraných jazykov Cudzí jazyk: anglický stredná
 • pokročilá B1 a B2 nemecký elementárna A1 a A2 srbský stredná
 • pokročilá B1 a B2 Počítačové zručnosti: Kancelárske balíky
 • Microsoft Word
 • elementárna Kancelárske balíky
 • Microsoft Excel
 • elementárna Kancelárske balíky
 • Microsoft Outlook
 • pokročilá Kancelárske balíky
 • Microsoft Outlook
 • elementárna Vodičské oprávnenie: Skupina B Všeobecné spôsobilosti: komunikácia (jednanie s ľuďmi) manuálna zručnosť Osobnostné predpoklady: pozornosť precíznosť (presnosť) komunikatívnosť spoľahlivosť
Zobraziť viac >>
1100 EUR
Archívne ponuky
Archívne ponuky

Line support

Vypršala: 26.02.2023
plný úväzok
Povinnosti:
 • Požadovaný stupeň vzdelania: Stredné odborné vzdelanie Vyššie odborné vzdelanie Prax: aspoň 1 rokZnalosť slovenského jazyka je nevyhnutná: Nie Znalosť jazyka požaduje: ovládanie aspoň jedného z vybraných jazykov Cudzí jazyk: anglický stredná
 • pokročilá B1 a B2 nemecký elementárna A1 a A2 srbský stredná
 • pokročilá B1 a B2 Počítačové zručnosti: Kancelárske balíky
 • Microsoft Word
 • elementárna Kancelárske balíky
 • Microsoft Excel
 • elementárna Kancelárske balíky
 • Microsoft Outlook
 • pokročilá Kancelárske balíky
 • Microsoft Outlook
 • elementárna Vodičské oprávnenie: Skupina B Všeobecné spôsobilosti: komunikácia (jednanie s ľuďmi) manuálna zručnosť Osobnostné predpoklady: pozornosť precíznosť (presnosť) komunikatívnosť spoľahlivosť
Zobraziť viac >>
1100 EUR
Archívne ponuky
Archívne ponuky
Work or Not - Skontrolujte si zamestnávateľa a vyberajte múdro!

Aký je Váš názor na prácu v DSG Draexlmaier Automotive Slovakia s. r. o., podeľte sa o svoj názor a pomôžte ostatným.